Alapítvány célja

Az alapítvány adományokat gyűjt, és azokat az alábbi célok érdekében hasznosítja: 

  • az óvodában folyó nevelőmunka tartalmi és tárgyi, infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, bővítése
  • az óvoda részére oktatástechnikai eszközök vásárlása
  • a kismértékben sérült gyermek ép közösségbe integrálása, együttnevelésük szakmai feltételeinek megteremtése
  • a hátrányos helyzetű gyermekek lehetőségeinek javítása, egyenlő hozzáférési esélyeik javítása
  • a szakmai tanulmányok finanszírozásának támogatása a pedagógusok részére
  • a gyermekek egészséges életmódra való nevelésének támogatása, különös tekintettel a sport és a testmozgás, az egészséges táplálkozás támogatásával, valamint a szabadidős foglalkozások előtérbe helyezésével.
  • az óvoda Madarász- programjának, a gyermekek természet-, környezet- és állatvédelmi ismereteinek támogatása, színesítése
  • a tanulmányi kirándulások, a gyermekek környezetismeretének támogatása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

Fentieket a 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint teszi.

Kiegészítő információk